Skip to main content

Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Yeni Düşünceler

YÖK tarafından yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda 17.03.2020 tarihinde Uzaktan Eğitim faaliyetlerine başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencinin sürece adaptasyonu konusunda geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine ağrılık vermiştir. Kurum tarafından tespit edilen iyileştirici çalışmaların dışında, uzaktan eğitim yoluyla eğitim/öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerin de görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir. Karar doğrultusunda ise, 13.04.2020 tarihinde 15726 öğrenciye SMS gönderilerek NPS (Net Promoter Score) anketi düzenlenmiştir.

Anket sonuçlarından gelen geri bildirimler de dikkate alınarak Uzaktan Eğitim altyapısı konusunda çalışmalara başlayan ilgili birimler aşağıdaki konularda geliştirmeleri Yaz Öğretimi’ne yetiştirmek amacıyla çalışmalarına başlamıştır:

1. CATS (CLE) altyapısında kullandığımız sakai altyapısı güncellenecektir, bu güncelleme ile

-Erişilebilirlik ve evrensel tasarım, işbirliği, analitik ve öğrenme değerlendirmesi ile birlikte çalışabilirlik açısından kullanıcı arayüzünde önemli iyileştirmeler yapılacak.

-Mobile uyumluluk sağlanacak. (Responsive design)

-Yeni nesil Gradebook yapısı entegre edilecek.

-Matematiksel Gösterim (Matematiği doğal olarak sunmak için tasarlanan Sakai 20, LaTeX denklemlerinin editor üzerinde görünümü sağlanacaktır.)

-Takvim entegrasyonu sağlanacak. (Outlook integration)

-Ders için sosyal duvar uygulaması. (Commons Module)

-Etkin müfredat yapısı geliştirilecektir. (Lesson Module)

-Rubric entegrasyonu (Yeni Nesil Objektif ölçme ve değerlendirme)

-Şablon içerikler için editor yapısı geliştirildi. (Hızlı içerik ve yönlendirme)

-Sertifika modülü geliştirilecektir.

-Ödev: Öğrenci dosyası gönderimleri için tarayıcıda belge önizlemesinin yanı sıra öğrenci gönderimleri için bir ilerleme çubuğu olan yeni Sakai Grader UI kullanıcı arayüzü entegre edilecek.

-Podcats yapısı revise edilecek.

-Ziyaretçi istatistik yapısı eklenecek.

-OneDrive and Google Drive bulut kaynak entegrasyonu gerçekleştirilecek.

      2- İçerik Oluşturma Platformu (Authoring Tool)

-Tüm eğitmenlerin ders içeriklerini interaktif olarak dijital platform standartlarına uygun formatta kolay ve hızlıca oluşturup yayınlayabilecekleri altyapı devreye alınacaktır.

      3- Anlık İşbirliği Aracı (Colloborate Tool)

-CATS CLE altyapısı ile entegre çalışacak proje, ders ve iş odaklı canlı ders ve toplantıların sistem içerisinde oluşturulması ve yönetilmesi kurumsal hafıza amaçlı kayıtların sistem içerisinde kayıt altına alınması ve bu kayıtlara portal içerisinden erişim imkanı sağlanacaktır.

    4- İçerik Kütüphaneleri

-Kendini ispatlamış olan içerik platformları ile entegrasyon sağlanıp very alışverişlerinde bulunacaktır. Örn: webwork

    5-  Açık Kaynak Ders (OCW) ve Kitlesel Çevrimiçi Açık Kurs (MOOC) altyapısı iyileştirilip, eğitmenler bu yönde teşvik edilecektir.

    6-  Oyunlaştırma  ile öğretme (Gamification), CLE üzerinde oyunlaştırma dinamikleri kullanılarak öğrencinin başarı motivasyonunu arttıracak araçlar geliştirilecek ve uygulanacaktır.

    7- Mobil App, Kullanılan öğrenme ve işbirliği araçlarının mobile app üzerinden yönetilmesi ve push notification gibi anlık haberleşme ve duyuru fonksiyonlarının etkin kullanımları sağlanacaktır.

    8- E-Portfolio entegrasyonu, öğrencinin üniversite yaşamı boyunca elde ettiği tüm kazanımlar, faaliyetler kanıtlı olarak kayıt altına alınacak olup iş hayatı boyunca kullanabileceği bir e-portfolio yapısı oluşturulacaktır.