Skip to main content

“İnsan Kaynakları Etkileşim Oturumları”

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, ikinci çalışmasını “İnsan Kaynakları Etkileşim Oturumları” başlığıyla 9 Nisan 2021 Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında düzenledi. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen çalışmaya idari birimlerde görev yapan orta kademe yöneticiler katıldı. İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcısı Murat Cantürk’ün yönettiği oturumlarda; ilgili unvanlarda görev yapan yöneticilerin talep, fikir ve önerileri alınarak bu doğrultuda çalışmalara başlandı.