Skip to main content

Ofise Dönüş Rehberi

İş Yerine Dönüş Rehberi

Bu Rehberin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde aşamalı olarak işe dönüşü planlarken COVID-19 enfeksiyonu riskini en aza indirmeye yardımcı olacak talimatlar, politikalar ve yönergeleri kamuoyu ile paylaşmaktır.

 

Normalleşme Sürecinde Çalışma Esasları

Bu Çalışma Esaslarının amacı normalleşme sürecinde, yerleşkelerde görev yapan tüm personel  ile  gün  içinde yerleşkelere çeşitli  nedenlerle  giriş-çıkış  yapan  diğer  herkesi Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığının bulaşmasına karşı korumayla ilgili kuralları düzenlemektir.

Yerleşkelere Giriş ve Çıkışlar

PERSONELİMİZİN DİKKATİNE

Covid 19 ile mücadele kapsamında yerleşkelerimize girişler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “İşyerlerinde Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler” dokümanı, YÖK’ün Rehber İlkeleri ile İçişleri Bakanlığının PCR Genelgesine göre belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. 
Yerleşkelerimize girişten önce aşağıdaki kontrolleri yaptığınızdan emin olunuz.


HES KODU KONTROLLERİ 

 • HAYAT EVE SIĞAR (HES) uygulaması üzerinden HES Kodunuzun geçerlilik süresini ve risk durumunuzu kontrol ediniz. 
 • HES Kodu kontrolünüz kapsamında “RİSKSİZ (TİK)” ve “Kişinin Aşı/Bağışıklık/Test verileri İçişleri Bakanlığı Genelgesine Uygundur” ifadesinin yazdığından emin olunuz. 

PERSONEL GİRİŞLERİNDE HES KONTROLÜ 

 • Yerleşkelere girişler, HES Kodu eşleştirilmiş kurumsal kimlik kartlarıyla yapılacaktır. 
 • Personel olarak yerleşkeye girişlerinizden önce kurumsal kimlik kartınızın HES Kodu eşleştirmesini yaptığınızdan emin olunuz. 
 • İKÜ Kurumsal Kartınızın HES Kodu eşleştirme işlemlerinizi hes.iku.edu.tr/login adresinden yapabilirsiniz.  
 • Herhangi bir sebeple PCR testine ihtiyaç duyulan personelin kampüse, öğrenci yurtlarına girişlerinden önce NEGATİF PCR sonucuna sahip olmaları gerekmektedir.  

YERLEŞKEYE GİRİŞ İZNİ VERİLMEYEN DURUMLAR
İçişleri Bakanlığının PCR Genelgesine göre, HES Kodu kontrolleri neticesinde yerleşkelerimize giriş izni verilmeyen durumlar aşağıdaki gibidir: 

 1. HES Kodu sonucu riskli/temaslı olanlar, 
 2. PCR testi sonucu pozitif olanlar,
 3. Mevzuatta belirlenen sıklıkta yapılmış PCR testi sonucu pozitif olanlar,
 4. COVID-19 geçirmeyip aşı yaptırmamış olanlar,
 5. COVID-19 geçirdikten sonra belirtilen süre içerisinde aşı olmayanlar,
 6. 2. doz aşısının uygulanma tarihinin üzerinden 14 gün geçmemiş olanlar yerleşkelere giremeyecektir. (Aşı sonrası NEGATİF PCR testine sahip olanlar hariç)

PCR HAKKINDA 
*PCR test süreçlerinin iş ve eğitim faaliyetlerinin akışına engel olmayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

 

Psikolojik Danışmanlık Sanal Bankosu

Yeni normal çalışmaları kapsamında gelecekten, okula dönebilmekten, yeniden başlayabilmekten konuştuğumuz bu günlerde desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız İstanbul Kültür Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi yanınızda. Siz de bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız; CATs sistemimiz üzerinden hizmet veren "Psikolojik Danışmanlık Sanal Bankosu"ndan randevunuzu alabilirsiniz.