Skip to main content

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular (Öğrenci)

Kütüphanemizin üye olduğu elektronik kaynaklar kullanılabilmektedir. Elektronik kaynaklara erişim için lütfen tıklayınız. https://iku.libguides.com/az.php

Yerleşkelere giriş izni çıktığı zaman kütüphanemizin basılı kaynakları da Pandemi kuralları çerçevesinde kullanıma sunulacaktır.

 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu, 10.09.2020 tarihinde toplanarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 04.09.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına” ilişkin yazısı ile YÖK tarafından hazırlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”nde yer alan ilkeleri de göz önünde bulundurarak 2020-21 Güz Yarıyılı Egitim Ögretim Süreçlerini çok yönlü bir şekilde değerlendirmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, küresel salgında bulaşın en aza indirilmesine yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiği ülkemizde, yayılımın azaltılmasına katkıda bulunmak, öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak için 2020-2021 Güz Yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda eğitim-öğretimin niteliğini özenle koruyarak,

1)    Derslerin uzaktan öğretim yoluyla İKÜ CATs dijital platformunda senkron (eş zamanlı) olarak yapılmasına,
2)    Laboratuvar, atölye ve benzeri uygulamaların özelliğine göre “seyreltilmiş sınıf ve kampüs ilkesi” dikkate alınmak ve kişisel koruyucu donanımların kullanılması koşulu ile gerekli hallerde örgün öğretimde yüz yüze bir şekilde hibrid eğitim modeline göre yapılabilmesine,
3)    YÖK tarafından salgının seyrine göre alınacak yeni kararlar bağlamında hareket edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ayrıntılı bilgi, Fakülte/MYO/Enstitü web sayfalarında duyurulacaktır. 

2020-21 eğitim-öğretim yılını öğrencilerimizin sağlık içinde ve başarılı bir şekilde geçirmesini dileriz. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü

Servis araçlarının tüm temizlik ve dezenfeksiyonu günlük ve aylık olarak yapılmakta olup, yolcuların kişisel önlemleri için (el dezenfektanı ve maske) gerekli tedbirler alınmıştır. 

Sık Sorulan Sorular (Personel)

Üniversitemiz yerleşkelerde çalışan personel ihtiyaçlarını değerlendirirken; kritik görev operasyonlarına, yerleşke içi kaynaklara erişim gerekliliğine ve temel işlevlerini uzaktan yerine getiremeyen çalışanların geri dönüşüne öncelik verecektir.

İşe dönüşte işyeri hekimi tarafından muayeneniz yapılmaktadır. Kronik hastalığı olup yüksek risk grubunda olanlar E-nabız sisteminden devlet tarafından belirlenmektedir.

Hasta hissederseniz evden çıkmayın. Hafif hastalık belirtileriniz olsa bile evde kalın, müdürünüzü/ amirinizi ve İKÜ Sağlık Birimi’ni konu hakkında bilgilendirin.

Amirinizi/müdürünüzü ve İKÜ İşyeri Hekiminizi bilgilendirin. Herhangi bir belirtiniz yoksa kendinizi karantinaya alın 14 gün kimseyle temasta bulunmayın. Semptomlarınız ve şikâyetleriniz artarsa doktorunuza/hastaneye başvurun.

Gerekli kişisel korunma önlemlerini alınız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediniz. Üniversite içinde konulan kurallara uyunuz. Üniversitemizde gerekli tüm hijyen tedbirleri alınmaktadır. 

Kendinizi 14 gün karantinaya alın ve konuyla ilgili amirinizi/müdürünüzü ve İKÜ Sağlık Birimi’ni bilgilendirin.

Hasta olup olmadıklarını sormak için iş arkadaşınızla doğrudan iletişime geçmek uygun değildir. Çalışan konuyu amirine veya bölüm başkanına / dekanına bildirmelidir.

Evet. Kampüste çalışan personel ve öğretim üyeleri, her gün bu COVID-19 Günlük Kendi Kendini Kontrol Listesini kullanarak hastalık belirtilerini günlük olarak izlemelidir.  

Personel ve öğretim üyeleri COVID-19 ile potansiyel olarak ilişkili HERHANGİ bir semptom içermemeli veya işe geri dönmeye hak kazanabilmek için Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Muayene Randevu formunu doldurarak doktorumuzun çalışabilir onayını almalıdır. Aşağıda belirtilen semptomlardan herhangi birine sahip personel ve öğretim üyeleri amirlerini veya bölüm başkanını / dekanını bilgilendirmelidir. Çalışan evde kendi kendine tecrit etmeli ve daha fazla yönlendirme için hekimine başvurmalıdır.

  • Öksürük
  • Nefes darlığı veya nefes darlığı
  • Ateş
  • Titreme
  • Yeni sinüs tıkanıklığı olan burun akıntısı (alerjilerle ilgili değil)
  • Kas ağrıları
  • Yorgunluk
  • Boğaz ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Yeni tat veya koku kaybı

Yerleşkelerimize giriş yapan kişilerin vücut sıcaklıkları temassız kızılötesi ateş ölçme cihazları ile günlük olarak kontrol edilmektedir.

Yerleşkelerde maske takmak zorunludur. Siperlik ise çalışma durumunuza ve yerinize göre İşyeri Hekimi tarafından verilecektir.

Kişisel temizlik ve el dezenfeksiyonu konusunda alınan tedbirler tüm yerleşkelerde devam etmekte olup ve ortak alanlarda görsellerle duyurulmuştur.

1. Toplantılar sadece fiziki olarak karşılıklı olma ihtiyacı olan durumlarda yapılmalıdır. Diğer tüm toplantılar online yapılmalıdır. 

2. Toplantı odalarında kişi başına, günde sadece bir kez toplantı yapılmalı ve mutlaka maske kullanılmalıdır.

3. Toplantı odalarında çay kahve v.b. ikram yapılmamalı ve toplantı odasının kapıları mümkünse her zaman açık kalmalıdır.

4. Toplantı düzeni kapsamında tüm toplantı alanlarının temizliği, havalandırması ve dezenfekte edilmesi bölüm temizlik personelleri tarafından yapılmalıdır. 

5. Toplantı kişi sayısı maksimum 5 olmalıdır. 

6. Toplantı, oturma düzeninde olacaksa, kişiler her oturanın yanı ve karşısı boş olacak şekilde konumlanmalıdır. Çapraz oturma düzeni sağlanmalıdır ve mesafe 1,5m’den az olmamalıdır. 

7. Toplantı ayakta olacaksa, kişiler en az 1,5m kuralına uygun karşı karşıya gelmeden, çapraz şekilde konumlanmalıdır. 

8. Toplantı süresi maksimum 15 dk olmalıdır. 15 dakikayı geçen toplantılar mümkünse  hemen bitirilmelidir. 

9. Her toplantı sonrası toplantı sorumlusu tarafından odanın havalandırılması sağlanmalıdır. 

10. Toplantı odaları; öğle molası ve iş çıkışı olmak üzere günde iki kez temizlenmektedir. Oda temizlendikten sonra iki saat boş kalması kuralını uygulayabilmemiz için, öğleden sonraki toplantılar saat 14:00’ten önce yapılmamalıdır.

 

Günlük temizlikte;

Kullan-at temizlik bezleri ile çapraz bulaşmaya önlem.

Hijyenik tek kullanımlık mendillerle İnsanların yoğun temas ettikleri yüzeylerin (Kapı kolları, asansör düğmeleri, musluk başlıkları vb.) günde en az iki kez temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Bu işlemde çapraz bulaşma riskine önlem olarak kullan-at dezenfeksiyon bezleri kullanılmaktadır.

Kişisel dezenfeksiyon önlemleri;

Kişisel temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri konusunda alınan tedbirler tüm yerleşkelerde devam etmekte olup tüm ortak alanlarda görsel olarak duyurulmuştur.

Maske, eldiven ve kişisel hijyen atıkları; 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 08 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak, bina ve yerleşkelerimizde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları diğer atıklardan ayrı olarak muhafaza edilip, tıbbı atık yönetimi prosedürüne uygun olarak ilgili kuruluşlara teslim edilmektedir.

 

Haftalık Temizlikte;

Tüm alanlar ve yüzeyler. (REA RTU veya muadili) özel dezenfektanlarla temizlenmeye devam edilmektedir.

 

Aylık Temizlikte;

U.L.V. ( Ultra Low Volume ) sistemi ile etkili dezenfeksiyon.

Son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisi üretme sistemidir. Kullanılan solüsyon havada uzun süre kalacak şekilde partiküllere bölünerek yüzeylere temas süresi uzatılmakla, bu sayede en az etken madde ile en etkili / en ekonomik mücadele sağlanmış olmaktadır.

 

 

Kişilerin asansör kullanımı mümkünse en aza indirmeleri önerilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda asansörlerin fiziksel mesafeye dikkat edilerek kullanımına izin verilir. Bu sayı asansör girişlerinde belirtilir. 

İçeri giren kişi sayları sosyal mesafelere uygun olarak yer işaretlemeleri ile belirlenir.

Sıralarda sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Yemek içmek dışında maskeler takılı olmalıdır. Masalarda karşılıklı değil bir boş sandalye bırakılarak çapraz oturulmalı ve mümkün olduğunca aynı bürodan çalıştığımız kişilerle ve aynı masalarda oturmalıyız.

Dönüşte konuyu amirine veya bölüm başkanına / dekanını bildirmelidir. Ve 14 gün karantina süresi uygulanmalıdır.