Skip to main content
2020 -2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Hakkında Duyuru

2020 -2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Hakkında Duyuru

İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu, 21.01.2021 tarihli toplantısında 2020-21 Bahar Yarıyılı Egitim Ögretim Süreçlerini çok yönlü bir şekilde değerlendirmiş ve bölümlerimizin eğitim-öğretiminde farklı uygulamalar yapabilmeleri konusunda karar almıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 2020 - 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında teorik derslerin uzaktan yapılmasının devamına, uygulamalı derslerin Akademik Birimlerin önerisi doğrultusunda aşağıdaki şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Uygulanacak Eğitim Süreçleri ile ilgili Fakülte Önerileri
Fakülte/MYO/Enstitü /Bölüm Fakülte Görüşü/Kurul Kararı
Eğitim Fakültesi Uygulamalı derslerin yapılabilmesi için ilk ve ortaöğretim kurumlarının açılması gerekmektedir. Diğer dersler tüm bölümlerde uzaktan eğitim ile sürdürülecektir.
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü dışındaki bölümler uzaktan eğitime devam edeceklerdir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıflar için laboratuvarda  4 saatlik bir  uygulamanın Salı günleri, 2. Sınıflar için bir laboratuvar dersini Perşembe günleri, (20 yaş altında sokağa çıkma yasağı ve toplu taşıma kullanma uygulaması kaldırılırsa) 1. Sınıflar için bir laboratuvar dersini Cumartesi günü seyreltilmiş ortamda hibrit olarak verecektir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tüm bölümlerinde uzaktan eğitime devam edecektir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Tüm bölümlerde teorik dersler uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülecektir Uygulamalı eğitimler tüm bölümlerde bahar dönemi başlangıcından itibaren salgının yayılımı ve alınan tedbirler göz önünde bulundurularak teorik kısmı uzaktan olmak kaydıyla gönüllü öğrenci katılımı ile hibrit yöntem ile işlenecektir. Kurum dışı stajları için öğrenciler belirlenen merkezlerde staj faaliyetlerine katılacaktır. Kurum dışı staj faaliyetlerine katılmayı kabul etmeyen Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri için ise staj uzaktan eğitim yöntemleri ile gerçekleştirilecektir.
Mimarlık Fakültesi 1 ve 4. Sınıf öğrencilerinin jüri çalışmalarını okula gelmek isteyen öğrenciler için iyi havalandırmalı seyreltilmiş ortamlarda yüz yüze yapacaktır.
Mühendislik Fakültesi Tüm bölümlerinde uzaktan eğitime devam edecektir.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Tüm bölümlerinde uzaktan eğitime devam edecektir.
Hukuk Fakültesi Tüm bölümlerinde uzaktan eğitime devam edecektir.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tüm programlarında uzaktan eğitime devam edecektir.
Adalet Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitime devam edecektir.
Meslek Yüksekokulu Uygulamalar bazı programlarda pandemi koşulları dikkate alınarak dönemin son iki ayında randevulu seyreltilmiş ortamlarda, hızlandırılmış ve/veya hibrit olarak yapılacaktır.
Yabancı Diller Bölümü Seyreltilmiş Hibrit Eğitim Uygulanacaktır.